Hip-Hop

Taniec hip-hop jest ulicznym stylem tańca (street dance) i posiada szeroki zakres ruchów pochodzących z różnych stylów: old school hip hop, hip hop new age, mogą się pojawić ruchy takich technik jak lockingu, poppingu czy funk. Taniec hip-hop stwarza okazję by w wyrazisty i sugestywny sposób wyrażać uczucia, a także pozwala ponieść się inwencji i pomysłowości. Jest wykonywany najczęściej przy dźwiękach muzyki hip-hopowej.
Taniec, to oprócz zabawy, sposób by poprawiać sprawność fizyczną, wytrzymałość, gibkość, koordynacje ruchową, a dla nieśmiałych dzieci, szansa na odkrycie własnego talentu i pasji, zaimponowanie rówieśnikom i podniesienie samooceny.